Společný koncert 2005

Další společný koncert se Smíšeným pěveckým sborem Gymnázia Kolín, tentokrát v kostele Husova sboru v Kolíně. Krom některých částí Mozartova Requiem, na které jsme spojili síly, jsme si zazpívali i samostatně, a to např. Good night sweetheart C. Cartera nebo Už ho vedou Martina Z. Lukáše. Poprvé se také představil druhý dirigent Filip Lesák, který opustil svou pozici v basu, aby s námi nacvičil skladbu Elijah Rock.

Setkání sborů 2004

Druhé vystoupení v Městském společenském domě v Kolíně. Zazněla např. část rockového oratoria Come Eversmiling Liberty, kterou doprovodil na klavír dirigent David Lesák.