Letní koncerty 2019

Letní koncert Continuo 2019

16. 6. 2019 v 17:00, Kolín, kostel Českobratrské církve evangelické

18. 6. v 19:00, kostel sv. Martina ve zdi v Praze (samostatný koncert)

25. 6. v 17:30, synagoga Kolín (přehlídka sborů Vítáme slunovrat)

Jestli jsme někdy prohlašovali, že náš koncert bude pestrý, netušili jsme, do jakých rozměrů může takové hodnocení vyrůst. V červnu si přišel na své opravdu každý.
Na našich letních koncertech jste mohli slyšet rakouský hudební radikalismus 19. století, současné libozvučné harmonie svázané s norštinou, svérázný spirituál, líbivý popík, ale i něžně rozverné ztvárnění básně F. L. Čelakovského, která přímo vyzařuje vzácnou shodu žen („byla bych já blázen“) a mužů („byla by si blázen“).
Na programu ovšem figurovalo i utužení samostatnosti a sebevědomí jednotlivých složek sboru – pro velký úspěch totiž opět došlo k chvilkovému rozdělení na mužský a ženský svět. Ačkoli nás smíšená podoba sboru činí více než šťastnými, v takových situacích se těžko ovladatelnému pocitu nelítostného souboje prostě nevyhneme. Diváci si vychutnali průběh bitvy, při kterém nechyběla ani povolená zbraň v podobě zpívajícího dirigenta.

Letní koncert Continuo 2019
Continuo a letní koncert 16. 6. 2019 v Kolíně
Gregorio Allegri: Miserere Mei Deus a rozdělení na dva sbory
Výzva pro ženský sbor (P. Eben: De angelis)
Rozverně o koudelnících aneb Já jsem z Kutné Hory v podání mužského sboru

Vydařená premiéra Jakuba Žohy v roli moderátora
O skvělé úvody ke skladbám se postaral i Filip Lesák
Only in Sleep se sólistkou Jitkou Dvořákovou
Bravurní klavírní doprovod opět zařídila Marie Poklopová
Continuo a dirigent David Lesák

Přípravy na letní šňůru 2019

První středeční večer v novém roce na sebe nenechal dlouho čekat, proto jsme hned 2. ledna 2019 rozjeli dynamické přípravy na letní koncert. Podívejte se na odpočinuté tváře členů, drobné hudební pikantnosti i zcela vážné zvěčnění strategické porady v hospodě.

Méně kvalitní snímek, ovšem s dokumentační hodnotou skýtající pohled na všechny příchozí. Kromě toho se jedná o historicky první fotografii Pěveckého sboru Continuo pořízenou pomocí selfie tyče.

Alty a basy se tady při běhání po notové osnově celkem zapotí. Jako kdyby sprinterovi podstrčili na trať překážku nebo spisovateli vytrhali z klávesnice pár nepříliš zažitých písmenek. Neboli slovy jedné členky: „Jestli nám to za tu minutu třicet stojí.“ Po podrobnějším zkoumání jsme zjistili, že i zdánlivě monotónní text skrývá určité hříčky.
Téma strategické porady bylo vskutku nelehké. Kdo všechno si bude ťukat do čela nebo afektovaně rozhazovat rukama při textu žen Byla bych já blázen (za doprovodu mužů Byla by si blázen), to se opravdu nedá rozhodnout bez důkladného uvážení.
Continuo léto 2019
Pokusíme se, aby na koncertě zazněla norština. Za tím účelem jsme dokonce provedli konzultaci s odbornicí na norský jazyk. Fonetické přepisy jsou místy až úsměvné, naše výslovnost pravděpodobně ještě víc.

Soustředění v Rokytnici nad Jizerou (duben 2019)

Continuo léto 2019 Continuo léto 2019

Continuo léto 2019
Soustředění se neslo v ostrém kontrastu s jedinou společnou fotografií. Bylo vydařené, kvalitní a překrásné. Snad jen ty plné úsměvy korespondují poměrně věrně.

 

 

Vánoční koncert 2018: Saint-Saëns vs Gjeilo

Duel

I letos byli diváci v rámci tradičního prosincového koncertu svědky pomyslného střetnutí tváří v tvář, a to opět dvou poměrně výrazně nesourodých autorů. Spojuje je snad jen výjimečnost, originalita a nápadité harmonie, které zanechávají posluchačům v srdcích část své snovosti i po doznění posledních tónů.

Prvním z nich je francouzský skladatel a dirigent období romantismu, jehož tvorba se do naší pozornosti dostává poprvé, druhý je náš vrstevník, pochází z Norska a jeho skladby vyhledáváme opakovaně již několik let.

Jinými slovy, posluchačům jsme naservírovali duel Camille Saint-Saëns vs Ola Gjeilo.

Oratorio de Noël

Úvodního slova se po drobných potížích s elektřinou opět ujal Jiří Bubeník.  Jako první potom zaznělo dílo, které Camille Saint-Saëns dokončil deset dní před premiérou o Vánocích v roce 1858. Oratorio de Noël neboli Vánoční oratorium. Rozmanitá skladba pro pět sólových hlasů, smíšený sbor, varhany, smyčce a harfu. Každý z těchto prvků v ní dostává svůj prostor a jako celek toto dílo prochází zajímavým vývojem, proto je pro všechny zúčastněné příjemně plynoucí a živé.

foto: Martin Holcman

Na prvním schodě stojí pětice sboristů, kterým sbormistr David Lesák svěřil zmíněné sólové party (Jitka Dvořáková – soprán, Dana Žohová- mezzosoprán, Jana Ulcová – alt, Václav Procházka – tenor a Vojtěch Charvát – baryton). Pro některé z nich to byla vůbec první zkušenost s větším sólovým vystoupením v klasickém díle, proto věnovali značnou energii přípravám, nácviku i provedení samotnému. Toto nadšení vneslo do celého vystoupení jedinečnou atmosféru, která se vloudila i mezi diváky.

foto: Martin Holcman

Jejich hlasy se představily jednotlivě, prolínaly se s ostatními za doprovodu hudebního tělesa sestaveného přímo pro tuto příležitost a prostory kostela rozezvučel i celý sbor.

Harfa

Diváky uchvátily libé tóny harfy, s jejímiž strunami si mistrně pohrávala Anita Doležilová Huangová a většina účinkujících tak měla možnost poprvé zažít doprovod tohoto vznešeného nástroje. Využili jsme její vzácné přítomnosti a dali jí prostor pro provedení samostatných skladeb, a to Prelude a Toccata Georga Fridricha Händela.

foto: Barbora Machková

Dark Night of the Soul a Luminous Night of the Soul

Po sólových skladbách pro harfu následovaly nádherné na sebe navazující kusy Dark Night of the Soul a Luminous Night of the Soul norského autora Oly Gjeilo. Náročné pro interprety i pro dirigenta, který musí krom jiného zvládnout všem hudebníkům ukázat sedmiosminový takt. Ano, jednu osminu možná logicky postrádají i nehudební příznivci. David Lesák se ovšem tohoto úkolu zhostil víc než skvěle a jako vždy nám všem poskytnul jedinečnou možnost provést netradiční dílo pod vlídným a pevným vedením plným trpělivosti i zábavy.

foto: Barbora Machková

Přídavek

Vzhledem k mohutnému potlesku jsme s radostí přidali divákům ještě jednu ryze vánoční skladbu, a to The First Noël, anglickou koledu v něžné úpravě Dana Forresta. Velmi děkujeme návštěvníkům za přízeň, kterou nám dávají najevo a motivují nás tak k dalšímu úsilí, stejně jako městu Kolín za významnou finanční podporu, bez které by pro nás bylo obtížné celou akci zorganizovat.

Těšíme se na další koncert!

foto: Martin Holcman

Ze zkoušek a soustředění

Zkoušíme pilně a pokud náhodou ne, podporujeme správné naladění hlasivek pečlivým týmovým tmelením.

 

24. 10. 2018 proběhla první zkouška sólového kvintetu. Seznamte se s pěticí odvážných, vybraných přímo z řad sboru:

Jitka Dvořáková (soprán): Vždy usměvavá a dobře naladěná opora, která stála u zrodu celého tělesa a dokáže uvést v život i ty nejvyšší tóny.
Dana Žohová (mezzosoprán): Milá a ochotná víla, u které vždy najdete pochopení, radu i hlas, který pohladí po duši.
Jana Ulcová (alt): Nadšením oplývající element, ve sboru je rovněž od prvních chvil, když nezpívá, většinou píše, třeba právě teď.
Václav Procházka (tenor): Všestranně nadaný a schopný borec, krom svého zlata v hrdle vnáší do Continua i technologický pokrok.
Vojtěch Charvát (baryton): Nejmladší posila, i přes krátké působení si získal zástup fanynek, záruka zodpovědnosti a týmového ducha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všech pět sólistů, stejně jako celý pěvecký sbor Continuo, nadšeně pracuje pod gestem skvělého dirigenta, uměleckého vedoucího, hlasového kouče, vrchního obveselovače a zakladatele sboru, kterým je David Lesák.

16. – 18. listopadu 2018 proběhlo v malebném prostředí zimní strany Rokytnice nad Jizerou celovíkendové soustředění spojené s orientačním během, kterého se krom téměř všech členů včetně dirigenta zúčastnili i přítomní potomci a partneři.