Vánoční koncert 2016

Pro velký úspěch jsme do repertoáru opět zařadili Sunrise Mass našeho geniálního norského vrstevníka jménem Ola Gjeilo.

A jelikož jsme ani přes velice pozitivní ohlasy neusnuli na vavřínech a důkladně se věnovali nácviku tohoto výjimečného kusu, jsme si jisti, že jsme nezklamali ani tu část posluchačů, která si libé tóny vychutnávala už v předešlém roce.

Pro každý případ jsme se rozhodli zařadit ještě překrásně hravou skladbu Missa Brevis, ve které dává Jiří Pavlica jedinečnou možnost poslechnout si mši v česko-latinském překladu. A protože toto dílo vzniklo jako „idylická vzpomínka na vlastní dětský svět plný rodičovské lásky a rodinné harmonie, kdy běh všech věcí byl spojen svorníkem maminčina úsměvu a tatínkovy shovívavosti“, podařilo se nám snad ve spojení s nádherným prostorem chrámu svatého Bartoloměje, že všem začaly zapadat věci do sebe a odešli jsme s tou pravou vánoční náladou, ať už si ji představujeme jakkoli.