Continuo slaví 10 let

A je to tu. První kulatiny. Uteklo to jako voda. K výročí jsme si dopřáli novou zkušenost v podobě nazvučeného koncertu, a to v kolínském Kině 99.

Do mikrofonů jsme poslali to nejlepší, co jsme se za celých 10 let naučili. Zajímavostí je, že se nám všem podařilo nabitý repertoár absolvovat bez not.

Zazněly tak například skladby Pater mi Antonína Tučapského, Kačena divoká Leoše Janáčka, Night and Day Cole Portera nebo a capella aranž Bohemian Rhapsody (video). Připomněli jsme si vybranými částmi i rozsáhlejší díla jako Little Jazz Mass Boba Chilcotta nebo Requiem Zdeňka Lukáše.

Na řadu přišlo i oblíbené rozdělení sboru na mužskou (Verbuňk) a ženskou (Josef Suk – Pastýř a Pastýřka) část.

Zavzpomínali jsme také na začátky: Na první zkoušce bylo 12 zpěváků. Sešlo se zastoupení všech hlasů. Pouze tenorů byl nedostatek, zastání měli alespoň ve sbormistrovi.

David Lesák, který sbor ceých deset let obdivuhodně posouvá vpřed, řekl: „[…] první vystoupení jsem dirigoval ze sboru a z toho také vyplývá naše nezvyklé postavení, kdy z pohledu dirigenta jsou zprava soprány, alty, basy a na kraji tenoři.“

Foto: Jan Strnad