Vánoční koncert 2011

Pro vánoční koncert jsme poprvé vybrali zajímavé prostory evangelické modlitebny v Pňově – Předhradí. Zazněla opět oblíbená Little Jazz Mass Boba Chilcotta doplněná novými vypalovačkami jako Michelle nebo Ezekiel Saw the Wheel. Vyzkoušeli jsme si tedy zpívat ve španělštině a francouzštině a na závěr nechyběly koledy A. Tučapského.