Letní koncert 2008

Letní koncert opět v synagoze a opět v podobě rozmanité směsi hudebních děl. Některé již nacvičené skladby jsme doplnili novými a zazněl L. Janáček, Z. Lukáš, C. Velasquez nebo J. E. Morre.