Společný koncert se sborem Sognalio

K osvědčenému modelu společných koncertů jsme sáhli i v dubnu 2006 a v kolínské synagoze zorganizovali vystoupení s pražským pěveckým sborem Sognalio. Samostatně jsme nacvičili např. Kačenu divokou L. Janáčka, Miserere A. Lottiho nebo Lullaby of Birdland G. Shearinga. Opět se představil i Filip Lesák v roli dirigenta, a to u skladby V horném konci svíťá M. Uherka.