Setkání sborů 2004

Druhé vystoupení v Městském společenském domě v Kolíně. Zazněla např. část rockového oratoria Come Eversmiling Liberty, kterou doprovodil na klavír dirigent David Lesák.