Společný koncert 2004

Naše řady se rozrostly a v dubnu 2004 jsme si zazpívali na koncertě se Smíšeným pěveckým sborem Gymnázia Kolíně v kolínské synagoze. Společně jsme nacvičili jsme např. několik částí kantáty Carmina Burana C. Orffa nebo Kyrii z Dvořákovy Mše D dur. Samostatně jsme pak zazpívali mimo jiné Pater mi A. Tučapského nebo Nobody knows Henryho Smithe. Koncert jsme zvládli bez not.