Společný koncert 2004

Naše řady se rozrostly a v dubnu 2004 jsme si zazpívali na koncertě se Smíšeným pěveckým sborem Gymnázia Kolíně v kolínské synagoze. Společně jsme nacvičili jsme např. několik částí kantáty Carmina Burana C. Orffa nebo Kyrii z Dvořákovy Mše D dur. Samostatně jsme pak zazpívali mimo jiné Pater mi A. Tučapského nebo Nobody knows Henryho Smithe. Koncert jsme zvládli bez not.

První veřejné vystoupení sboru Continuo

Poprvé jsme před posluchači zpívali v prosinci 2003 na Setkání sborů v Městském společenském domě v Kolíně. Zazněla např. skladba Alleluia Douglase Brencheyho. Bylo nás deset i se zakladatelem, dirigentem a uměleckým vedoucím v jedné osobě, Davidem Lesákem.